Laatste Berichten

Empathie en compassie

Deze twee woorden gaan de laatste tijd veel door mij heen. Als ik om mij heen kijk lijkt er, door de situatie waar we nu wereldwijd inzitten, een groot gebrek aan empathie te zijn ontstaan. Misschien was het er altijd al, maar het lijkt nu in ieder geval te zijn uitvergroot.

Mensen proberen elkaar te overtuigen van hun waarheid. Mensen worden tegen elkaar opgezet. Mensen geven elkaar allerlei labels. Mensen vinden dat je moet doen wat zij denken dat juist is…

Maar luisteren we wel echt naar elkaar? Kunnen we ons wel echt inleven in de ander? Ik denk dat het juist in zulke tijden belangrijk is om empathie én compassie te (leren) hebben voor elkaar, maar ook voor jezelf.

 


Empathie versus compassie

Empathie is iets anders dan compassie.

Empathie is het vermogen om je in de gedachten- en belevingswereld van een ander te verplaatsen. Je kunt jezelf als het ware visualiseren in de ander, je verplaatsen in iemands schoenen.

Compassie daarentegen is het voelen ‘voor’ een ander. Je kunt voelen hoe een ander zich voelt. Is iemand verdrietig, dan voel jij je verdrietig. Is iemand blij, dan voel jij je blij.

Mensen met narcistische trekjes hebben vaak veel empathie maar weinig compassie. Ze kunnen zich verplaatsen in een ander, maar zich niet invoelen in de ander. Zo kunnen ze bijvoorbeeld makkelijk inspelen op het gedrag van anderen en het in hun voordeel laten werken, zonder dat het hen ook maar iets doet. 

Andersom kunnen we wel compassie hebben maar weinig empathie. We voelen de emoties van anderen makkelijk aan, maar beschikken niet over het vermogen om ons in anderen in te leven. Omdat we ons niet (makkelijk) kunnen inleven, ontstaat de neiging om anderen te willen controleren. Juist doordat we zo opgeslokt kunnen worden door de emoties van anderen, willen we graag dat anderen zich voelen zoals wij ons zouden willen voelen. Door dit gebrek aan empathie denken we misschien dat wat goed is voor ons, ook goed is voor de ander.

Omdat velen van ons van jongs af aan ook niet hebben geleerd om met onze (vooral nare) emoties om te gaan, kunnen we anderen willen ‘beheersen’ om ‘de goede vrede bewaren’.

Het hebben van veel compassie, maar weinig empathie, kan er ook toe leiden dat we onze verantwoordelijkheid makkelijker uit handen geven. We vertrouwen mensen sneller, omdat we er vanuit gaan dat zij het beste met ons voor hebben. Vooral in crisissituaties is dit makkelijk om te doen. We luisteren naar mensen waarvan we denken dat zij het beste met ons voor moeten hebben, dat ze hun werk goed doen. We beseffen niet dat wat goed is voor hen, niet betekent dat dat ook automatisch goed is voor ons. Oftewel: iedereen ervaart 'het goed en fijn hebben' op een andere manier. Daarom is, om je echt te verplaatsen in een ander, empathie zo belangrijk.

 

Empathie voor jouw ervaring

Kunnen we empathie hebben voor alle aspecten die ons maken wie we zijn? Ik geloof dat we niet ‘slechts’ mens zijn, maar dat we meer zijn dan ons fysieke lichaam. Ik geloof dat we spiritueel bewustzijn zijn welke een menselijke ervaring maakt. Ik geloof ook dat we empathie kunnen ervaren voor onszelf en anderen door de observeerder te zijn van de menselijke ervaring.

Empathie voor onszelf is accepteren wie je bent, met alle aspecten die bij jou horen. Het accepteren dat jij dingen doet die anderen misschien anders zouden doen. Dat jij een eigen persoonlijke (zielen)reis hebt. Het hebben van empathie voor onszelf zorgt ervoor dat we niet zoveel weerstand hebben voor de situaties waar we doorheen gaan. Het geeft ons ook kracht, we weten wie we zijn en waar we voor staan.

En als we leren wat het is om empathie voor onszelf te hebben, kunnen we dan ook leren wat het is om empathie te hebben voor de ervaringen van anderen? Of het nu mensen, dieren of andere aspecten van het leven zijn? Als we woede, angst verdriet of trauma in een ander ervaren, kunnen we dan proberen om ons in hen te verplaatsen?

Als je de wereld om je heen met meer empathie gaat ervaren, zal je merken dat je niet langer veel weerstand hebt jegens anderen. Je respecteert ieders ervaring. Je beseft dat een ieder zijn of haar eigen waarheid verkondigt en eigen keuzes maakt, ook al ben jij het er persoonlijk misschien niet mee eens. Empathie betekent ook niet dat je het met iedereen eens moet zijn of dat je niet mag strijden voor wat je dierbaar is. Maar in plaats van dat je niet begrijpt waarom anderen doen zoals ze doen en je daar een label op plakt, ga je begrijpen dat dit hun ervaring is.

 


Empathie is je hart openen

Naar mijn mening lijkt er vooral veel apathie te worden gecreëerd, wat inhoudt dat je geen gevoel of inlevingsvermogen hebt voor anderen. Dit komt in mijn optiek vooral door de berichten die de media uitzenden, wat bijdraagt aan meer angst en meer afgescheidenheid.

Laten we het tegenovergestelde doen. Ik voel vooral heel sterk dat de wereld meer verbondenheid nodig heeft. Empathie heeft het vermogen om ons bij elkaar te brengen. Empathie zorgt ervoor dat we ons hart openen. Empathie zorgt ook voor meer compassie, waardoor we elkaar nog beter leren begrijpen en leren accepteren. Empathie kan zorgen voor heling.

Reacties

Form for Contact Page (Do not remove)