Laatste Berichten

Mijn Tarotreading: c-situatie

Steenwijk, Nederland

Het leek mij interessant om een tarotreading te doen voor de ‘c-situatie’. Met als thema/vraag van de legging: Wat is de grotere, spirituele betekenis achter dit alles? Hieronder deel ik mijn reading en interpretatie.

Voor deze reading deed ik een legging met 7 kaarten. Maar uiteindelijk werden het er 8. Eentje 'wou' ook graag getrokken worden en meedoen, haha ;). Dit zijn de kaarten die ik trok en waar ze voor staan:

 

 1. Invloed van het verleden: Zwaarden 3 en Staven 2
 2. Huidige situatie: Staven 4
 3. Obstakel: Page van Zwaarden
 4. Het overkoepelende thema: Ridder van Staven (bovenaan op de afbeelding)
 5. Reactie van de omgeving: Page van Staven
 6. Advies voor de mensheid: Ridder van Bokalen
 7. Toekomst tendens: de Ster XVII

Kaart 4 – het overkoepelende thema: Ridder van Staven


Ik begin met de 4e kaart omdat dit het thema is van de hele legging. Ik trok de Ridder van Staven. Ridders staan voor het naar buiten treden van het ego. Ze zijn vol zelfvertrouwen en een tikkeltje eigenwijs. Ridders zijn graag in beweging en willen het leven ten volle ervaren. Ze zijn klaar voor het avontuur! Staven staat voor het element vuur. Dit betekent dat de ridder zich op een vurige, idealistische wijze uit.

De Ridder van Staven doet mij denken aan bekende figuren uit de Griekse mythen, zoals Heracles. Zijn vurige karakter was een bron van inspiratie, doorzettingsvermogen en daadkracht. Maar hoewel vuur scheppend en inspirerend kan zijn, zorgt vuur ook voor arrogantie, dominantie en destructie. Het is belangrijk om dit vurige element in ons in balans te houden en ook de andere elementen te (h)erkennen.

De valkuil van de Ridder van Staven is dat hij het lastig vindt om rekening te houden met de realiteit. Hoewel hij het misschien goed bedoelt, zorgt zijn onvermogen ervoor dat hij zaken niet rationeel, realistisch en met gevoel kan benaderen. Hij bestrijdt vuur met vuur, niet met geduld (Aarde), gevoel (Water) of inzicht (Lucht). In zijn overmoedige drang om het kwaad in de kiem te smoren, walst hij makkelijk over alles en iedereen heen. In plaats van iets positiefs te scheppen worden dingen dan juist vernietigd. Het probleem is dat wanneer men vanuit dit vuur handelt, het niet als zodanig kan worden gezien door diegene die vanuit zo een vuur handelt. De Ridder van Staven creëert als gevolg van zijn eigen vuur voor zichzelf een blinde vlek voor de andere elementen.

 

Kaart 1 – invloed van het verleden: Zwaarden III en Staven II

 

Ik voelde dat ik twee kaarten moest trekken om het verleden te duiden. Welke invloeden uit het verleden vormen onze huidige ervaring? Ik trok Zwaarden 3 en Staven 2.

Zwaarden drie laat iets pijnlijks en verdrietigs zien. Het hart is het domein van het gevoel, liefde en intuïtie. De zwaarden staan voor het element lucht, het rationele denken. De kaart staat vrij letterlijk voor het doden van het hart en alles waar het voor staat door er met ons ‘nuchtere’ verstand overheen te gaan. We hebben beslissingen gemaakt op basis van mentale beredenering, wetenschap en logica en niet op basis van ons gevoel. De pijn zit hem in de illusie dat denken veilig is en voelen niet.

Staven 2 is opnieuw een vuurelement en het getal 2 staat voor dualiteit. Deze dualiteit zien we terug in de kaart. Vuur is namelijk actief en naar buiten gericht, maar hier zien we iemand die aan het wachten is. Hij heeft de wereld in zijn handen. Een wereld vol mogelijkheden. Maar hij staat binnen de grenzen van zijn kasteel, wat suggereert dat hij zijn comfortzone nog niet heeft verlaten om zijn ambities, eindeloze mogelijkheden, na te streven. Hij durft het nog niet aan om erop uit te gaan en observeert liever de situatie of overstemt het met zijn idealistisch denken.

Als gevolg van het niet in contact staan met het hart, ontstaan gevoelens van instabiliteit, onbetrouwbaarheid en zwakte. We zijn makkelijk beïnvloedbaar en vertrouwen alleen op wetenschap, cijfers en logica (de zwaarden). We voelen niet meer wat juist is en wat niet, wat klopt en wat niet. We doen wat er wordt gezegd en wat het meest veilig lijkt vanuit de mind.

 

Kaart 2 – De huidige situatie: Staven IV


Deze kaart toont hoe de huidige situatie eruit ziet. Staven 4 is opnieuw een vuurkaart en het getal vier staat voor structuur. Op de kaart zien we een soort structuur van staven met een prachtige krans vol bloesems en druiven. We zien ook een kasteel en een aantal mensen die vrolijk aan het dansen zijn voor het kasteel, wat staat voor het huis.

Staven 4 wijst letterlijk op een nieuwe vorm of structuur die wordt neergezet op het vlak van het vuurelement. Er wordt vuur gebruikt om deze structuur neer te zetten en/of in stand te houden. De structuur wordt in stand gehouden voor de veiligheid en comfort van het huis (het kasteel). Deze kaart geeft een nieuwe fase aan; vorm geven aan wat je wilt en fundamenten leggen voor de toekomst.

In combinatie met de vorige kaarten, komt de behoefte om deze veilige structuur op te zetten voort uit het verleden: het willen beschermen tegen de pijn van het hart en eroverheen gaan met (zogenaamde) positiviteit. Er worden structuren opgezet of we doen mee aan het behouden van deze structuren om ons zo te beschermen tegen de pijn van het hart. Mensen die de structuren opzetten kunnen we gaan zien als mensen die het beste met ons voor hebben, want zij beschermen ons wel tegen de nare emoties en de pijn en het leed in ons hart. Maar dit is symptoombestrijding. Dit los de pijn niet op! Zo blijven de zwaarden altijd in het hart zitten.

Als de mens gemaakt is om naast het denken (lucht, zwaarden), het handelen (vuur, staven), het staan en zijn (aarde, pentagrammen) ook te voelen (water, bokalen), dan is het van cruciaal belang om deze balans te creëren en waarborgen. Is er sprake van disbalans, zoals de kaarten aantonen, wellicht dat dit dan de uitnodiging biedt om terug in balans te komen met onszelf.

 

Kaart 3 – het obstakel: Page van Zwaarden


De 3e kaart in deze legging toont het obstakel. Dit is wat ons tegenhoudt om iets nieuws te scheppen en te groeien. Maar vooral; hetgeen dat ervoor zorgt dat we in de huidige situatie blijven zitten. Ik trok de Page van Zwaarden. De page of schildknaap belichaamt het archetype van het kind. In dit geval het kinderlijke van het element lucht: het denken. 

De Page van Zwaarden - ons denken - is het obstakel dat overwonnen dient te worden. Deze Page als obstakel is eigenwijs en objectief, hij laat zich niet gemakkelijk ompraten. Hij kan niet onbevooroordeeld naar een situatie kijken. Hij is als een kind dat enkel zijn eigen zin wil doen en niet voor reden vatbaar lijkt te zijn. Door vast te houden aan zijn overtuigingen lokt hij conflicten en vijandige aanvallen uit.

In het verleden (Zwaarden 3 en Staven 2) heeft het denken ook duidelijk de overhand genomen vanuit vurig idealisme. Het heeft gezorgd voor kille, afstandelijke en oppervlakkige houdingen. Er wordt weinig aandacht besteedt aan gevoelens of emoties. Wat ons tegenhoudt om vanuit liefde en verbinding te scheppen, is het vastzitten in een koppig, arrogant denken. Als verdedigingsmechanisme zien we alles als een persoonlijke aanval. We vinden dat bepaalde onderwerpen niet besproken mogen worden om zo de goede vrede te bewaren en onze veilige structuur te beschermen. Het is het onvermogen om objectief en open naar een situatie te kijken als een vrij, onbevangen kind.

 

Kaart 5 – Reactie van de omgeving: Page van Staven


Deze kaart laat onze reactie op de huidige situatie zien. Dus hoe we als collectief reageren. Ik trok de Page van Staven. Opnieuw een vuurkaart én opnieuw een page. Net als de Page van Zwaarden, staat de Page van Staven ook voor ons innerlijk kind. Op de kaart zien we de Page het vuur (de staf) observeren.

Wat ik hierin zie is dat we de structuur van het vuur aan het observeren zijn. Het vuur staat voor schepping en voor vernietiging / wedergeboorte. Iedereen gaat hier op een andere manier mee om. Sommige mensen zijn enthousiast en optimistisch over het vuur, anderen willen er zoveel mogelijk over leren of zien het vuur als veranderlijk en/of vijandig. Om een optimaal beeld van het vuur (de staf) te krijgen, moet je de staf van alle kanten bekijken.

 

Kaart 6 – Advies voor de mensheid: Ridder van Bokalen


Het advies voor de mensheid ligt verscholen in de Ridder van Bokalen. Net als de Ridder van Staven staat de Ridder van Bokalen voor het naar buiten treden van het ego. De Ridder van Bokalen doet dit op een water manier. Hij loopt niet zo hard van stapel als de Ridder van Staven. Je zult hem niet zo snel over iemand heen zien denderen. Nee, deze Ridder staat in contact met zijn gevoel. Hij is ontspannen en liefdevol en beschikt over veel artistiek talent. Hij staat voor het volgen van je dromen en intuïtie, het volgen van je hart.

Deze Ridder beschikt over de kracht om de Zwaarden van het verleden uit ons hart te halen. Hij stelt zich op als bemiddelaar en heeft een open blik. Hij is dapper genoeg om zijn eigen schaduwkant aan te kijken en die van de mensheid. Die bestrijdt hij niet met vuur, maar met liefde, empathie en compassie. In tegenstelling tot het obstakel, de Page van Zwaarden, durft hij wél onbevooroordeeld naar een situatie te kijken. Hij heeft oprecht het beste met anderen voor, iets dat terug is te zien in zijn handelen.

Als advies toont de Ridder van Bokalen dat we ons hart mogen openen en mogen leren met de stroom mee te gaan. Die brengt ons wel wat we willen, zonder geforceerd handelen. Dit kan een spannend, ietwat ongemakkelijk proces zijn. Water is gevoelig en beïnvloedbaar. Het laat zich makkelijk meeslepen. Het vereist innerlijke kracht, bereidwilligheid en vooral veel (zelf)liefde om dit gevoelige aspect in onszelf te leren (h)erkennen en accepteren. Pas als we bereid zijn om ook de ‘schaduwkant’ van het leven te aanschouwen, als we de pijn durven aankijken en er aan durven werken, kunnen we in het licht zijn met onszelf.

 

Kaart 7 – Toekomst Tendens: De Ster XVII

 

Deze kaart laat het resultaat zien. Een toekomst tendens. Het is wat er zal gebeuren wanneer het obstakel wordt overwonnen door het advies op te volgen. Ik trok de Ster 17.

Op deze kaart zien we een aantal verschillende dingen:

 • De grote ster: Wijst op innerlijke kalmte en het innerlijk ervaren van jezelf.
 • De zeven kleinere sterren: Staan voor heelheid en de zeven chakra’s.
 • De vrouw: symbool voor de naakte waarheid en zijn wie je werkelijk bent: puur en authentiek.
 • Water: Zuiveren van gevoelens en emoties.
 • De Ibis: symbool voor de Egyptische god Thoth, uitvinder van de kunst.

Deze kaart toont aan dat een storm of crisis door diepe stilte wordt gevolgd. In de Tarot komt De Ster XVII na De Toren XVI, die staat voor crisis en het doorbreken van patronen. De Ster staat symbool voor iemand die een heleboel emoties heeft moeten verwerken om vervolgens in rust en harmonie te komen. Deze kaart ademt harmonie, openheid en herstel uit. We staan in contact met de elementen en durven ons te laten zien. Niet opdringerig. We zijn gewoon. We stralen als een ster.

 

Slotconclusie

De boodschap voor mij is dat we mogen leren dat genezing pas ontstaat als we onze pijn (h)erkennen. We kunnen dit ons leven lang blijven wegstoppen, maar we hebben een keuze. We hoeven niet levenloos en in pijn door het leven gaan. We kunnen ervoor kiezen om ons open en kwetsbaar op te stellen. We kunnen leren luisteren naar ons (hogere) zelf en handelen vanuit ons hart. Dit kunnen we doen door ons hart te openen en niet in het vuur te schieten. Meditatie, je bewust worden van je ego en je gedachten en gevoelens kan je hierbij helpen.

Het is een reis die je zelf mag maken. Niemand kan dit voor je doen en je kunt het ook niet voor een ander doen. Maar het is een reis die het waard is om te maken, als je het fijn vindt om jouw leven positief en harmonieus te ervaren. Dit betekent niet dat er geen negatieve gebeurtenissen meer plaatsvinden, maar dit betekent dat je vertrouwt op je eigen vermogen om op positieve wijze om te gaan met dat wat je onderweg tegenkomt en ervaart in jouw leven. Omdat je erkent dat jij het waard bent om fijn te leven. Omdat je erkent dat jij het waard bent om te bestaan op jouw eigen, unieke wijze. Niemand kan dat van je afpakken, tenzij jij toestaat dat dat van jou wordt afgepakt.

Reacties

Form for Contact Page (Do not remove)