Laatste Berichten

Gene Keys Introductie

Een tijdje geleden schreef ik dat ik mij aan het verdiepen was in een systeem dat Gene Keys heet. Het leek mij leuk hier iets meer over te vertellen.

Wat is/zijn Gene Keys?

Gene Keys kan ik het beste omschrijven als een systeem om jezelf beter te leren kennen. De Gene Keys bestaan uit 64 genetische archetypen. Door een combinatie van de I Tjing en westerse astrologie kan men berekenen welke unieke set Gene Keys iemand heeft. Deze unieke set of blauwdruk wordt het Hologenetisch Profiel genoemd. Samen met het boek ‘The Gene Keys’ van Richard Rudd, kun je meer inzicht verkrijgen in je eigen Hologenetisch Profiel. Klik hier om je eigen profiel aan te maken. 

De informatie verscholen in de Gene Keys geven je een besef over je eigen genialiteit en wat je hoger doel is. Genialiteit in deze zin betekent niet intellectuele bekwaamheid of ergens specifiek in uit blinken. Het betekent leven op je hoogtepunt. Leven zonder dingen achter te houden. Je schaduwkant aankijken en overstijgen. Het betekent ook de moed hebben om te leven met een open hart. Leven in je eigen genie maakt je een vreugdevol mens, je straalt.

‘‘That is your higher purpose – to be radiant for no reason other than being alive’’. – Richard Rudd

De Gene Keys laten je zien dat de wereld er een van trillingen is. Het leven is een vibratie en je DNA creëert je leven op basis van de frequentie en vibratie die het ontvangt. Angst genereert bijvoorbeeld een laagfrequent energieveld, terwijl liefde een hoogfrequent energieveld genereert. Verschillende frequenties activeren verschillende codes in je DNA. Je lichaam bevat bijvoorbeeld een code die, wanneer ontgrendeld, een gevoel van rust zal manifesteren dat zo diep is dat het de gedachten die door je geest gaan, tot zwijgen zal brengen. Je genen kunnen deze toestand echter alleen creëren wanneer je extreem hoogfrequente energie naar je cellen stuurt. Dit is de reden waarom naar zulke hogere staten wordt verwezen als zijnde verborgen in je DNA. Ze worden verborgen door lagere frequenties, bekend als de schaduwfrequenties. Verderop in dit artikel lees je meer over zulke schaduwfrequenties.

 

Gene Key boek van Richard Rudd

 

Wat maakt gene Keys anders dan andere systemen?

In tegenstelling tot sommige andere systemen, zijn de leringen van de Gene Keys ontworpen als een open systeem dat je op verschillende manieren kunt verkennen. Ze bevatten geen structuur die van buitenaf wordt opgelegd. Er is geen goeroe of leraar die je vertelt hoe je de materie tot je moet nemen en moet gebruiken. In die zin zijn de Gene Keys een avontuur welke je kunt aanpassen naar je eigen leven, je eigen tempo en vertrouwend op je eigen intuïtie en verbeeldingskracht. Het leert je eigenlijk om meer te zijn en minder te doen (vanuit het ego/forceren).

 

De kunst van contemplatie

Het grote potentieel van de Gene Keys is om een krachtige, nieuwe, creatieve impuls in je wakker te maken. Als je deze impuls volgt, wordt je getuige van de opkomst van je eigen genie. De centrale techniek die dit mogelijk maakt is contemplatie (ook wel beschouwing). Contemplatie is een beetje een vergeten spiritueel pad. In tegenstelling tot meditatie, omzeilt het de geest niet volledig, maar gebruikt het de geest op een speelse manier om nieuwe, innerlijke paden in onze hersenen en ons lichaam te openen. Door aanhoudende contemplatie van de Gene Keys kunnen we subtiele veranderingen in onze biochemie beïnvloeden.

Elke Gene Key bevat een unieke boodschap en elke boodschap heeft tijd nodig om te absorberen voordat je een verandering in je leven voelt. Contemplatie is veel meer dan alleen maar aan iets denken. Het is het direct in je opnemen van een universele waarheid op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Daarom is het een goed idee om de Gene Keys te benaderen met een gevoel van ontspanning en geduld. Het pad van contemplatie is een pad van innerlijk langzamer gaan, zodat je de dingen om je heen duidelijker begint te zien.


De 64 Gene Keys: Shadow, Gave en Siddhi

Elk van de 64 sleutels heeft een Shaduw, een Gave en een Shiddhi. Je kunt ze zien als bewustzijnstoestanden waarin je verkeerd.

De Schaduw

De schaduwfrequenties zijn gebaseerd op individuele overleving op basis van angst. Het bewustzijn van de mensheid wordt nog steeds krachtig beïnvloed door deze op angst gebaseerde codes. Veel van deze frequenties worden zelfs als normaal beschouwt of gezien als gezonde eigenschappen, wat zeker niet het geval is. Hoe positief je ook in het leven probeert te staan, als je je niet volledig bewust bent van je eigen schaduwfrequentiepatronen – je zogenaamde donkere kant – zal je nooit in staat zijn om de hogere frequenties te ontgrendelen.

De Gene Keys geven je een innerlijke taal waarmee je de onbewuste angsten die in je aan het werk zijn, onder ogen kunt komen. Je werkt met echte fysiologische angsten die diep in je onderbewuste en in het collectieve onderbewuste zitten. Door contemplatie en dagelijks bewust te zijn van deze verborgen aspecten van je onbewuste, zal je ze geleidelijk en effectief ontwapenen. Wanneer je je eigen schaduwen kent en begrijpt, wordt je een authentiek mens – één wiens frequentie automatisch evolueert naar hogere en hogere frequenties.

Voorbeelden van Gene Keys en hun betreffende schaduw frequenties zijn: intolerantie (4), controle (21), verwachting (42) en ontevredenheid (58).

De Gave

Elke schaduw bevat een geschenk. Wanneer je je schaduwen accepteert en omarmt, onthullen ze plotseling hun ware aard en komt er nieuwe energie door je heen. Zo kom je uit bij de Gave. In de Gave-frequenties zal je gevoeliger worden voor de energievelden om je heen. Dit kan een uitdaging zijn, aangezien een groot deel van de wereld op de schaduwfrequenties opereert.

De aard van de Gave is echter om je hart te openen, vooral naar de schaduwen. Wanneer je de schaduwen in jezelf en anderen (h)erkent, zal je aura toenemen. Je aura is direct verbonden met je gezondheid en met je vermogen om lichtgolven op te wekken en naar je omgeving te zenden. Dergelijke golven reiken tot in de auravelden van anderen, waar ze geblokkeerde paden kunnen ontgrendelen en je toegang geven tot krachtige helende energieën. Elk van de 64 gaven ontgrendelt een bepaald genie dat vervolgens tot uiting komt door de uitstraling van je aura.

Voorbeelden van Gene Keys en hun Gave-frequenties zijn: geduld (5), acceptatie (25), gelijkheid (37) en intuïtie (57).

De Siddhi

Het woord Siddhi komt uit het Sanskriet en betekent goddelijke gave. In de context van de Gene Keys zijn de 64 Siddhi’s de biologische uitdrukkingen van de ultieme menselijke staat van verlichting.

Naarmate je de Gaven in je leven blijft verdiepen en activeren, wordt je frequentie steeds hoger en verfijnder. Op een bepaald punt in dit proces maakt contemplatie spontaan plaats voor absorptie. Absorptie is een bewustzijnsstaat van zeer hoge frequentie waarin je DNA je endocriene systeem begint te beïnvloeden. Hierdoor worden bepaalde hormonen afgescheiden (zoals pinoline, harmine en melatonine). Deze hormonen worden geassocieerd met een hogere hersenfunctie. Ze omvatten staten van spirituele verlichting en transcendentie.

Denk aan iemand die bijvoorbeeld nooit pianoles heeft gehad, maar spontaan Mozart kan spelen. Zo’n persoon absorbeert letterlijk de energie van het collectieve veld, dit gaat voorbij de mind, voorbij logica. Absorptie kan alleen plaatsvinden wanneer je aura een frequentie genereert die hoog genoeg is om voortdurend zijn eigen elektromagnetische veld te voeden. In zo'n stadium is het niet meer mogelijk om voor langere tijd terug te vallen in de lagere frequenties. Je bent dan ontstegen van de Gave-frequentie maar in de Siddhi-frequentie.

Voorbeelden van Gene Keys in de Siddhi frequenties zijn: puurheid (12), universele liefde (25), compassie (36) en waarheid (63). 

 

1e Gene Key met rechts bovenin de Shaduw, gave en Siddhi.


Wat is er nog meer te zien?

De Schaduw, Gave en Siddhi zijn niet het enige wat er te zien valt in je profiel. Er zijn veel verschillende dingen om te verkennen wanneer je je verdiept in de Gene Keys, zoals:

  • De Gene Keys in je Hologenetisch profiel zijn verdeelt over 11 SFEREN. Elke sfeer behandelt een ander aspect. Zo heb je bijvoorbeeld een Gene Key voor je levenswerk, uitstraling en aantrekking. 
  • Elk van de 64 Gene Keys heeft in je Hologenetisch Profiel een getal van 1 – 6 erachter staan. Dit worden de LIJNEN genoemd. De lijnen zijn een aanvulling op de Gene Keys. Ze staan voor 6 verschillende thema’s of lenzen waardoor je een betreffende Gene Key kunt benaderen. De 1e lijn gaat bijvoorbeeld meer over je innerlijke essentie en introversie en de 2e lijn over expressie en projectie naar de buitenwereld.
  • Je profiel wordt opgedeeld in drie REEKSEN die elkaar overlappen: Genialiteit (je gaven), Venus (liefde en leven met een open hart) en voorspoed (succes en overvloed).
  • 32 PROGRAMMEERPARTNERS: elke Gene Key heeft een programmeringspartner, een tegenpool waarmee het is verbonden. Deze creëren een biofeedback-lus die de thema’s van de Gene Keys versterken.
  • 21 CODON RINGS: Dit zijn transgenetische, chemische families die actief zijn in genenpools, welke bepaalde mensen op natuurlijke wijze samenbrengen in paren, groepen en uiteindelijk hele samenlevingen vormen.

Iets belangrijks om te beseffen bij het ‘werken’ met de Gene Keys, is dat de Gene Keys een levende transmissie vertegenwoordigen die voorbij woorden gaat. Ze zullen hun geheimen niet prijs geven aan een inhalige, intellectuele geest. Hoe meer je het probeert te begrijpen met enkel je mind, hoe gefrustreerder je zult raken. De Gene Keys zijn namelijk gemaakt om te beschouwen, en beschouwing/contemplatie vereist ontspanning en geduld.

Ik hoop dat ik je door deze blogpost wat meer inzicht heb kunnen geven in de Gene Keys. Mocht je nou meer willen weten, kijk dan eens op deze website. 😊

Reacties

Form for Contact Page (Do not remove)