Sjamanine

blog over spiritualiteit, natuurlijke gezondheid en meer...

Lees meer...

en pak een lekker kopje thee erbij! ☕

Hulpmiddelen van de sjamaan


Sjamanen over de hele wereld zijn het erover eens dat mensen geboren zijn met een drietal van buitengewone hulpmiddelen voor genezing en vrijheid. Deze hulpmiddelen worden vaak buiten beschouwing gelaten of verkeerd geïnterpreteerd. Sjamanen maken er echter een punt van om deze hulpmiddelen te ontwikkelen en onder te knie te krijgen, omdat ze weten dat ze de sleutel zijn tot hun kracht. Sjamanen weten ook dat als er andere agenda’s zijn – als de geest in beslag wordt genomen door vijandigheid, martelaarschap, concurrentievermogen en dergelijke – het moeilijk is om deze hulpmiddelen effectief te gebruiken. Niettemin zijn deze hulpmiddelen zo krachtig dat ze, alleen al door de bereidheid ze op te pakken, aan hun buitengewone werk zullen beginnen.

 

💗 Dankbaarheid 💗

Het eerste hulpmiddel van de sjamaan is dankbaarheid, een houding gemaakt om het hart te openen. Sjamanen ’zien’ door hun hart. Overal ter wereld zijn sjamanen het erover eens dat de dagelijkse realiteit die we waarnemen een ‘droom’ is: het bewustzijn is vaak niet met het blote oog waarneembaar. De focus ligt op de wereld van de vijf zintuigen, op de wereld van materie. De plezierige ervaringen worden vaker wel dan niet gecompenseerd door de stress van het dagelijkse overleven en het constante geklets van de valse persoonlijkheid - een constructie van het ego.

De hoge frequentie van oprechte dankbaarheid opent poorten naar de geestenwereld, de wereld voorbij materie. De belangrijkste poort is je hart, eentje die je haast niet kunt missen, maar wel kunt negeren. Het hart gaat pas open wanneer het een bepaalde frequentie heeft bereikt. Wat de frequentie laag houdt zijn houdingen van verachting, schuld, wanhoop, minachting, bezorgdheid, verlangen, vijandigheid, rede en trots.

Dankbaarheid weerlegt deze trucjes van de parasitaire, valse persoonlijkheid en verhoogt de frequentie genoeg om het hart weer te openen. Dankbaarheid heeft dus niets te maken met onverschillig of apathisch zijn. Dankbaarheid betekent juist het hart openen voor méér dan dat.

 

👁 Zien 👁

Voor een sjamaan betekent ‘zien’ het doorbreken van de sluiers van onwetendheid, de valse schijn van de wereld, om duidelijk de ware aard van de geest te zien zoals deze zich door de hele werkelijkheid heen manifesteert.

Zien beëindigd zowel interne als externe conflicten. De valse persoonlijkheid kan ons proberen te overtuigen dat vergeven of compassie hebben een zwakte is. Dat het betekent dat je goedkeurt of juist onverschillig bent. Deze projecties zijn gebaseerd op angst voor het onbekende. Het is de oorzaak van eindeloze misverstanden en aannames. Zien maakt deze percepties onmogelijk omdat het non-duaal is. Zien gaat over het opruimen van de projecties en vervormde gedachten van de bewuste geest in de wereld als geheel en al zijn vormen.

Zien betekent de waarheid ontvangen, en daarom is er geen plaats voor vijandigheid, schuld, angst, overtuigingen of aannames. Om écht te kunnen zien moet je voorbij de leugens en illusies kijken van de valse persoonlijkheid; een misleidende constructie van het ego om met de wereld te dealen. Voor de sjamaan is de ware aard van de realiteit en het ware Zelf zien, een grote kracht. Niet voor niets betekent sjamaan ‘hij of zij die in het donker ziet’ of ‘hij of zij die weet’.

 

☀️ Zegenen ☀️

Zegenen betekent voor sjamanen iets anders dan het zegenen van ons eten; iets dat velen van ons hebben geleerd, maar dat vaak hart en betekenis mist. Zegenen betekent het (h)erkennen van de geest die doorkomt in wat we zien en ervaren. Het is het (h)erkennen van de stroom van Zijn, welke aanwezig is in wat we eten, wat we zien als een landschap, of wat we ervaren als lief hebben of iets maken. Dat Zijn stroomt door het landschap, door onze lichamen, door elk moment van het nu en geeft een onbeschrijfelijke vitaliteit en levenskracht. De sjamaan ziet het als een taak, een leefwijze, om deze stroom van Zijn te (h)erkennen en ‘wakker’ te schudden.

Zegenen is onbegrijpelijk krachtig en misschien wel het belangrijkste hulpmiddel van de sjamaan omdat het de weg terug naar de Geest, het Zijn, is. Toch is het moeilijk om te zegenen als je niet dankbaar bent of niet kan zien. Deze hulpmiddelen werken samen als drie-eenheid en hebben alle karakteristieken van Waarheid, Liefde en Energie – of Yachay, Munay en Llankay, de drie Andische sjamanistische principes van leven.

  • Dankbaarheid herkent de waarheid, zendt liefde uit en versterkt de energie.
  • Zien vertelt de waarheid, genereert liefde en bevrijdt energie.
  • Zegenen erkent de waarheid, straalt liefde uit en maakt fenomenale energie vrij.


Elk mens beschikt over deze hulpmiddelen. Ze vereisen bewuste handeling om effectief te zijn. Deze drie hulpmiddelen, wanneer vaak gebruikt, zijn alles wat nodig is om je te bevrijden, zelf gerealiseerd te worden en meesterschap over het leven te krijgen.

Form for the Contact Page