Sjamanine

blog over spiritualiteit, natuurlijke gezondheid en meer...

Lees meer...

en pak een lekker kopje thee erbij! ☕

Reizen naar de geestenwereld

Er is een ‘wereld van verborgen dingen’; een soort parallel universum verweven door de wereld die we onze zichtbare werkelijkheid noemen. Deze wereld noemen sjamanen de geestenwereld, maar het wordt ook wel de ‘andere wereld’, ‘onzichtbare wereld’ of – op zijn Engels - ‘spiritworld’ genoemd.

Sjamanen kunnen contact maken met de geestenwereld door het aanpassen van hun staat van bewustzijn. In de geestenwereld gaat de sjamaan relaties aan met helpende geesten, welke leiding en genezing kunnen bieden. Je hoeft echter geen sjamaan te zijn om hulp te krijgen uit de geestenwereld. Je kunt helpende geesten ook raadplegen wanneer je daar behoefte aan hebt. Het verschil is dat de sjamaan het niet slechts ziet als methode of handeling. De sjamaan ziet het als een onderdeel van Zijn – het ervaren van een continue connectie met bewustzijn in zowel de zichtbare als onzichtbare wereld. Meer over Sjamanisme kun je hier lezen.De drie werelden

De geestenwereld wordt onderverdeeld in drie werelden: de lagere wereld, de middenwereld en de bovenwereld. De beschrijvingen van deze werelden zijn onderhevig aan (culturele) interpretatie. Toch worden er veel gelijkenissen gevonden tussen de kenmerken van deze werelden, waardoor we ze kunnen onderscheiden.

De lagere wereld

Deze wereld wordt ook wel de ‘onderwereld’ genoemd. Persoonlijk vind ik deze benaming niet juist omdat het refereert aan de onderwereld volgens de Griekse mythologie, waar het niets mee te maken heeft. Daarom gebruik ik liever de term ‘lagere wereld’.

De lagere wereld wordt gevormd door de droom van alles dat we natuur noemen. Deze wereld wordt doorgaans bereikt door te reizen door een tunnel of ander cilindervormig portaal. Dit brengt de reiziger tot diep in de (droom over) de aarde. Het heeft een gevoel van ‘oer’. Het is een erg tastbare wereld met aardse elementen. Het wordt gekenmerkt door grotten, dichte bossen en jungles, woestijnen en zeeën.

Soorten geesten die in deze wereld te vinden zijn:

 • Dieren, totemdieren
 • Mythische dieren (zoals draken en eenhoorns)
 • Theriantropen (half mens half dier)
 • Bomen en planten
 • Rotsen
 • Mensachtige geesten die verbonden zijn met de mysteriën van de aarde

De middenwereld

De middenwereld wordt gevormd door de droom van de verborgen dagelijkse realiteit waarin we leven. Het bestaat uit de dingen die we zien, maar ook uit dingen die we niet zien. Het is de wereld waarin we door de tijd kunnen reizen, waar we op afstand kunnen genezen, voorwerpen kunnen vinden en waar remote viewers zich op afstemmen.

Soorten geesten die in deze wereld te vinden zijn:

 • Geesten van de levende en overledenen
 • Magische wezens als elven, feeën en trollen
 • De elementen vuur, water, aarde en lucht
 • Entiteiten
 • Alles wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen (objecten, plaatsen e.d.)
 • De natuur en dieren*

* De geest van de natuur en de dieren die in de middenwereld worden waargenomen is anders dan die van de lagere wereld. Zo is in de lagere wereld de geest van schildpad bijvoorbeeld een schildpad zo groot als een huis. In de middenwereld is de geest van schildpad hetzelfde als dat je hem zo zou waarnemen (niet zo groot als een huis). De geest van een boom is in de lagere wereld een geest die zou kunnen lopen en praten (denk aan een Ent in de verhalen van Tolkien). In de middenwereld is de geest van een boom zoals hoe we een boom waarnemen in de dagelijkse realiteit (niet lopend of met een mond om te praten).

De bovenwereld

Deze wereld is meer etherisch dan de andere werelden. Het licht in de bovenwereld is helder en kan variëren van pastelkleuren, helder wit, grijstinten of complete duisternis. De bovenwereld wordt gevormd door de droom van ‘hogere’ geesten en engelachtige krachten. Kristalsteden, wolkachtige/galaxy-achtige realiteiten en lichtsteden zijn hier te vinden.

Soorten geesten die in deze wereld te vinden zijn:

 • Goden en godinnen
 • Voorouders
 • Geascendeerde meesters
 • (Aards)engelen

Niet iedereen is het hier over eens, maar we kunnen verbinden met dit brede spectrum omdat we in essentie verbonden zijn met alles om ons heen en dus ook alles zijn. Wij zijn dus ook Aardsengel, Jeshua, Allah, Wind, Vuur, Boom en Dier. Wij zijn bewustzijn, net als alles om ons heen, maar gekaderd in de ‘blauwdruk’ van ons huidige, ‘Aardse’ pakketje. Involutie. Het contact dat je maakt met geesten is dus eigenlijk contact maken met (een ‘ander’ deel van) jezelf: waar alle antwoorden al zijn.


Veranderende staat van bewustzijn

Om naar de geestenwereld te reizen is een andere staat van bewustzijn nodig. Deze staat van bewustzijn kan op verschillende manieren worden bereikt. Traditionele sjamanen gebruiken vormen van monotone, stuwende percussie zoals drummen of ratelen. In andere culturen gebruiken ze de didgeridoo, bellen, stokken of chants.

Dat deze middelen zo goed werken heeft te maken met de stimulatie van thèta-golven in het brein. Ons brein schiet verschillende soorten zenuwpulsen af, afhankelijk van onze staat van zijn. Dit heten hersengolven. Er worden over het algemeen 5 soorten hersengolven onderscheiden. Deze worden uitgedrukt in Hertz (Hz). 1 Hz staat voor een cyclus van 1 zenuwpuls per seconde. Hoe minder Hz, hoe meer naar binnen gericht je bent.

Deze 5 soorten hersengolven zijn:

 • Delta-golven: (0,5-4Hz) diepe slaap
 • Thèta-golven: (4-8Hz) REM-slaap (dromen), meditatie, ontspannen
 • Alfa-golven: (8-14Hz) reflectie, visualiseren, dagdromen, creativiteit
 • Bèta-golven: (14-32Hz) concentratie, actief naar buiten gericht, dagelijkse activiteit
 • Gamma-golven: (32-80Hz) sterke mentale activiteit, studeren, organiseren

De thèta-golven zijn waargenomen in Zenmeesters, trance-mediums, sjamanen en helderzienden. Deze staat is niet alleen te bereiken door middel van percussie, maar ook door diepe meditatie of trance. Het vereist een staat van zijn waarin je los bent van gedachten en emoties. Het vereist het loslaten van de identificatie met het valse beeld van zelf, welke een constructie is van het ego. De thèta-staat is iets anders dan visualiseren of met je gedachten ergens aan denken, wat bij de alfa-staat hoort. Het is iets dat ‘moet’ klikken in jezelf. Je kunt pas echt luisteren als je stil bent.

Het kan lastig zijn om deze staat vast te houden als je gedachten je aandacht opeisen. De ervaring van mentaal gebabbel is een veelvoorkomend fenomeen in spirituele beoefening. De eerste stap is (h)erkennen dat je niet dit gebabbel bent, maar de waarnemer ervan. Vervolgens kun je leren je aandacht er niet meer op te richten. Je zou het kunnen vergelijken met het horen en zien van een televisie, maar er niet naar te luisteren en er in op te gaan. Het is iets persoonlijks dat toewijding en aandacht vergt. Maar je kunt het leren en er beter in worden naarmate je het vaker doet.

Intentie zetten

Het zetten van een intentie kan helpen om een resonerend antwoord in de geestenwereld te krijgen. Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen:

 • Wat is op dit moment belangrijk als het gaat om…
 • Wat speelt er rond…
 • Waar moet ik op focussen als het gaat om…
 • Wat moet ik doen om…

Vermijd dubbele vragen en ja of nee vragen. Een zo duidelijk mogelijke vraag geeft je ook een duidelijk antwoord. Vermijd daarnaast het woordje ‘kan’ (zoals: ‘’Wat kan ik doen om…’’). Dit brengt je namelijk niet in connectie met dat wat je zoekt - intuïtieve begeleiding. Dit komt doordat het intellect (het mentale zelf) gaat over het maken van beslissingen. Geest (het hoger zelf) zal dat niet voor je doen omdat het niet zijn functie is om dat te doen. Geest zal je een breder perspectief bieden van hetgeen waar je vraag over gaat.

Er zijn ethische kwesties waar rekening mee gehouden dient te worden als het gaat om het reizen naar de geestenwereld. Je kan vragen stellen voor en over andere mensen, dieren en dergelijke zonder dat zij daar toestemming voor hebben gegeven. Dit is niet zuiver en kan (onbewust) schade leveren aan de ander én de reiziger. Zorg er dus altijd voor dat je toestemming hebt. Als je een probleem hebt met de ander, reis dan niet met de intentie om het transpersoonlijke probleem op te lossen. Reis met de intentie om je eigen probleem mét die persoon te verbeteren.

Vraag de helpende geesten dan ook niet om genezing te zenden naar een ander wanneer deze daar niet om heeft gevraagd. Dit wordt beschouwd als een schending van grenzen en vrije wil. Om hulp vragen is onderdeel van ieders eigen genezingsproces. De ander moet dus om hulp vragen en het eigen genezingsproces in gang zetten. Dat is niet iets dat je voor de ander kunt doen.

Boodschap interpreteren

Reizen naar de geestenwereld is een vorm van directe openbaring. De enige die de boodschap van de geesten kan interpreteren is de reiziger. Boodschappen van de reis kunnen komen in woorden, geluiden, en/of beelden en in de vorm van bijvoorbeeld symbolen of mythische verhalen. Hierin verscholen ligt een diepere waarheid. Geesten geven ons deze verhalen, mythen of impressie met een reden. De boodschap en de les is voor jou en jou alleen.

Geesten gebruiken vaak metaforen welke een diepere betekenis op meerdere lagen hebben. Het is belangrijk om niet vast te lopen en de reis letterlijk te interpreteren. Om de boodschap helder te maken, zou je jezelf kunnen vragen hoe het zich vertaalt als antwoord op je vraag. Het kan zijn dat je er even mee moet zitten, over wilt schrijven of spreken. Sommige beelden worden eerst gegeven om te ervaren en worden pas later duidelijk, soms zelfs jaren later. Als je nog worstelt met de betekenis ervan, kun je altijd nog eens reizen. Zeg de helpende geesten dat je de boodschap nog niet hebt begrepen en vraag of ze het op een andere manier kunnen brengen, eentje die duidelijker voor je is. Als je er voor open staat, dan staan de helpende geesten open voor jou.

 


Disclaimer

Niet iedere geest die zich voordoet als helpende geest is daadwerkelijk een helpende geest. Er zijn dimensies met entiteiten die kwaadaardig zijn. Deze komen tevoorschijn door ‘gaten’ in ons veld; doordat wij ons nog teveel identificeren met ego en niet bewust ‘thuis’ zijn.

Ze kunnen ‘helpen’ en je brengen wat je wilt, maar eisen daarvoor eigenlijk altijd een tegenhandeling, zoals het doen van een offer of gruwelijke daden. Dit is altijd in het belang van de entiteit zelf. Dit zijn de demonen die ‘energie zuigen’ en mensen kunnen overnemen. Blijf hier dus ver vandaan! Verbreek direct het contact als dit gebeurt door het verhogen van je frequentie/vibratie. Dit kun je doen door bijvoorbeeld mooie muziek op te zetten, een mantra te gebruiken en/of de liefde te voelen in jezelf. En besef: deze kwaadaardige entiteiten kunnen alleen een impact op je hebben als je dit (onbewust) toestaat.

Er is onderscheidingsvermogen en intuïtie nodig om het verschil waar te nemen. Maar voelt het niet goed, dan is dat het waarschijnlijk ook niet door je intuïtieve waarneming van weestand (weerstand = lagere trilling dan je natuurlijke trillingsgetal/frequentie). Er zijn bepaalde ‘hulpmiddelen’ die je kunnen helpen om zuiver te voelen en te zien. Daar heb ik in een vorige blogpost meer over geschreven.

Form for the Contact Page